Thermal Imaging and Corona Surveys

11 oktober 2017

Vi har kapaciteten att genomföra inspektioner med både IR-kamera och UV-kamera. Idag används dessa främst till att inspektera kraftledningar åt nätägarna.

Det vi använder vår IR-kamera till främst idag är inspektion av kraftledningar för att kunna hitta varmgångar i ledningarna. Detta är dock bara ett användningsområde för IR-kamera, den kan användas till inspektion av många andra objekt samt inventering och eftersök. Genom att ha en IR-kamera i en gyrostabliserad plattform monterad på en helikopter skapas möjligheten till att operera över en stor yta under kort tid, detta gör jobbet kostnadseffektivt. Det möjliggör även en inspektion av objekt och ytor från en vinkel som kanske inte annars är möjlig att uppnå.

Vissa företag kan även vara intresserade av att mäta Corona, detta görs med en UV-kamera. Denna typ av inspektion kompletterar andra teknologier såsom termisk inspektion om man ser till tjänster åt kraftindustrin. Är du intresserad av vad vi kan göra åt ditt företag med vår kamerautrustning, vänligen kontakta oss för mer information.