Det privata helikoptercertifikatet är till för dig som vill flyga för nöjes skull med vänner och bekanta, eller som första steget för dig som vill påbörja en karriär som kommersiell helikopterpilot.

Flyga och läsa

För att ta ett privat helikoptercertifikat skall du genomgå både praktisk och teoretisk utbildning. Hos oss kan du genomföra den praktiska flygutbildningen på ett flertal olika helikoptertyper, vilken typ du vill flyga är upp till dig själv. Vad avser den teoretiska delen så arbetar vi tillsammans med de allra bästa utbildarna inom helikopter, höra bara av dig till oss så hjälper vi till med kontakt etc. beroende på var i landet du bor.

Under utbildningen kommer du få lära dig att flyga helikopter på ett säkert sätt och klara av de situationer som uppkommer som privatflygare. Vid slutet på utbildningen genomförs ett flygprov med en kontrollant med auktorisation från Transportstyrelsen. Därefter har du möjlighet att flyga med vänner och bekanta!

Innan påbörjad utbildning

Innan vi drar igång din helikopterutbildning vill vi att du har genomfört den medicinska undersökning för ett medicinskt certifikat klass 2. Har du för avsikt att gå vidare och ta ett kommersiellt helikoptercertifikat råder vi dig att göra en klass 1 undersökning direkt för att se att du inte har några medicinska hinder för att kunna bli kommersiell helikopterpilot.
Under början av utbildningstiden skall du som elev fylla minst 16 år.

Utbildningens innehåll

För att ta ett privat helikoptercertifkat krävs det att vi flyger minst 45 timmar under din helikopterutbildning. Minst 10 timmar av dessa skall vara ensamflygning, det vill säga att du kommer flyga utan instruktör. Hur lång själva utbildningen sedan blir beror mycket på din egen tillgänglighet.

Konvertering från flygcert

Det finns de flygplanspiloter som inser att helikopter är faktiskt bra mycket roligare än att flyga flygplan. Då kan man läsa de helikopterspecifika ämnena på en flygteoriskola för att sedan göra den praktiska delen hos oss. Du får upp till sex timmar tillgodo på minimikravet 45 timmar, det vill säga att vi istället kan flyga minst 39 timmar under utbildningen mot det privata helikoptercertifikatet.

Kontakta oss!