Vill du jobba som helikopterpilot är det ett CPL(H) du behöver

I och med ett kommersiellt helikoptercertifikat kan du få betalt för dina tjänster som helikopterpilot, något du inte får göra som privatflygare. Att jobba som helikopterpilot är extremt roligt, utmanande och med varierande arbetsuppgifter, och kan medföra allt från att flyga passagerare och gods till att bygga höga master. Syftet med kursen är att bygga på dina kunskaper och öka din flygskicklighet så att du uppfyller alla kraven för ett kommersiellt helikoptercertifikat.

Innan påbörjad utbildning

För att kunna påbörja denna utbildning skall du ha ett privat helikoptercertifikat i enlighet med ICAO Annex 1 och 155 helikoptertimmar i ryggsäcken. Du skall även ha ett EASA medicinskt certifikat klass 1. Utöver detta ser vi gärna att du har språkbehörighet i engelska nivå 4 eller högre och att du är klar med den teoretiska delen för ett CPL(H). Avseende teorin så arbetar vi tillsammans med de bästa inom helikopterutbildning, hör av dig till oss så ser vi till att du får kontakt med en utbildare nära dig.

Utbildningens innehåll

Utbildningen för ett kommersiellt helikoptercertifikat omfattar 30 timmars flygträning. All träning sker med instruktör och syftet med hela kursen är att du skall kunna hantera alla situationer som kan uppstå så att du med säkerhet kan genomföra alla uppdrag du är berättigad att utföra som kommersiell helikopterpilot.

Har du inte behörighet att flyga natt (Night Qualification) sedan tidigare läggs även denna bit på. Det handlar om 5 timmars flygning i mörker där vi repeterar navigering, nödövningar och vänjer oss vid mörkret från luften.

Konvertering från flygcert

Har du ett EASA PPL(A) eller CPL(A) kan du tillgodoräkna dig tid mot de 155 timmar du normalt måste ha i helikopter innan vi kan påbörja din helikopterutbildning. Har du ett CPL(A) räcker det med 105 timmar i helikopter innan vi kan köra igång medan det är 135 timmar för dig med ett PPL(A).

För att få svar på dina frågor och funderingar, hör av dig till oss!