Vi på HeliAir Academy erbjuder ett flertal specialkurser som utvecklar dina färdigheter som pilot och därmed gör dig mer attraktiv hos en arbetsgivare.

Vi jobbar nära den operativa verksamheten på HeliAir Sweden, och våra instruktörer flyger bruksflyg då de inte skolar elever. Detta gör att innehållet i våra utbildningar är direkt taget från den kommersiella flygsverksamheten här på HeliAir, och innehåller exakt det vi gör i luften.

Kurserna genomförs huvudsakligen med vår bas i Västerås som utgångspunkt, och med ett schema som anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Samtliga våra specialkurser inleds med en kontrollflygning tillsammans med den instruktör som kommer att leda utbildningen.

Genom att gå någon av våra specialkurser kommer du sticka ut ur mängden!

Linjebesiktning

Våra utbildning i linjebesiktning certifierar dig och gör dig helt klar för att flyga uppdrag till kraftindustrin. Kursen innehåller följande delar:

 •  Lågflyg
 •  Linjebesiktning
 •  EBR
Under störnings- och inspektionsflyg till kraftindustrin sker i princip all flygning under 500 fot, vilket gör att dina kunskaper i lågflygning behöver vara på topp. Vår utbildning i linjeinspektion innehåller bland annat följande moment:

Lågflygning

Teori

 • Generella principer för lågflygning
 • Påverkan av vind och turbulens vid lågflygning
 • Passering av höjder och hinder vid lågflygning
 • Väderfenomen som har speciell påverkan vid lågflygning
 • Nödrutiner

Praktisk träning – flygträning

 • Konstant höjd över terräng
 • Igenkänning av hinder och tekniker för att undvika dessa
 • Flygning i olika väderförhållanden
 • Nödrutiner

Under utbildningen tränas även moment såsom kommunikation mellan pilot och besättning, riskbedömning och helikopterns minima…

Linjebesiktning

I den här delen av utbildningen går vi igenom bland annat:

Teori

 • Skyltar och markeringar
 • Felsökning
 • EBR Standard
 • Väder och väderpåverkan
 • Helikopterns begränsningar och prestanda
 • Riskmedvetenhet
 • Start- och landningsplatser
 • Kommunikation och koordination med besättningsmedlem / inspektör
 • Den vanligaste typerna av kartmaterial och besiktningsdatorer

Praktisk träning – flygträning

 • Generell flygning med aktuell helikoptertyp
 • Flygning i låg fart
 • Flygning i låg fart med hinder längs flygrutten, korsande ledningar och varierande terräng
 • Flygning till och från inspektionerna, hantering av observationer under inspektionerna
 • Tekniker vid inspektionsflyg över ledningar med dubbeltorn
 • Tekniker vid inspektionsflyg vid ledningar med större enkelstolpar
 • Inspektionsflyg på stamnät
 • Inspektionsflyg på regionnät
 • Inspektionsflyg på lokalnät

Den här delen av utbildningen är utformad så att den täcker in samtliga moment som du behöver kunna för att flyga linjebesiktning tillsammans med en inspektör från kraftindustrin.

EBR

EBR utbildningen är obligatorisk för alla som arbetar inom kraftindustrin. Den är utvecklad av Svensk Energi, och innehåller alla de delar som du behöver känna till för att kunna flyga inspektionsflyg på vårt distributionsnät för el i Sverige. HeliAir Sweden har behörighet för att utbilda såväl piloter som inspektörer enligt EBR standard.

Kontakta oss!

Hängande Last, grundkurs

Vår grundläggande kurs i hänglast innehåller bland annat följande delar:

 •  Lågflygsutbildning
 •  Hängande last
 •  Bambi Bucket (brandbekämpning, grundnivå)
Under grundutbildningen i hängande last genomförs följande moment:

Lågflygning

Teori

 • Generella principer för lågflygning
 • Påverkan av vind och turbulens vid lågflygning
 • Passering av höjder och hinder vid lågflygning
 • Väderfenomen som har speciell påverkan vid lågflygning
 • Nödrutiner

Praktisk träning – flygträning

 • Konstant höjd över terräng
 • Igenkänning av hinder och tekniker för att undvika dessa
 • Flygning i olika väderförhållanden
 • Nödrutiner

Under utbildningen i lågflygning tränas även moment såsom kommunikation mellan pilot och besättning, riskbedömning och helikopterns minima…

Hängande last grund

Teori

 • Förberedelser och rutiner vid hänglastuppdrag
 • Hantering och användande av utrustning
 • Genomgång av HFM

Praktisk träning – generell hängande last flygning

 • Lyft och sättning av last
 • Take off och flygning med hängande last
 • Anpassning av fart, hävning av pendling med olika typer av hängande last
 • Övning på initiering och flygning in i autorotation med last
 • Övning på rutiner vid nödfällning av last
 • Sättning av last med ledning av markpersonal

Praktisk träning – specialområden

 • Flygning med betongbasker
 • Flygning med bambi bucket

Träningen i ovanstående två specialområden inkluderar träning av alla moment och färdigheter som krävs för ett säkert utövande, och lämnar dig väl förberedd för att använda dessa tekniker i verkliga situationer.

Kontakta oss!

Hängande Last, avancerad nivå

Den avancerade kursen i hänglast bygger på grundkursen med bland annat följande moment:

 • Precisionslyft och dockning vid byggnation
 • Long line tekniker / vertikal referens på höga höjder
 • Flygning med hängande last och spegel (option)
Vid påbörjande av en avancerad kurs i flygning med hängande last har vi som önskemål att du genomgått den grundläggande nivån hos oss, alternativt att du uppvisar kunskaper på motsvarande nivå, helst tillsammans med någon form av dokumentation.

Hängande last, avancerad nivå

Teori

 • Förberedelser och rutiner vid hänglastuppdrag – fortsättning
 • Hantering och användande av specialiserad utrustning
 • Genomgång av HFM

Praktisk träning – hängande last, avancerad flygning (generell träning)

 • Lyft och sättning av last, hög precision
 • Sättning av last med ledning av markpersonal
 • Sättning av last enbart med höjdreferens och markpersonal

Praktisk träning – specialområden

 • Flygning med long line – Vertikalreferens hög höjd
 • Dockning av sektioner och delar vid byggnation
 • Flygning med spegel (option, kräver AS 350)

Träningen i ovanstående specialområden inkluderar alla moment och färdigheter som kan anses ingå för att du ska checkas ut på respektive teknik.

Kontakta oss!

Mastbyggnation, avancerad nivå

Kursen i mastbyggnation är till för dig som redan har erfarenhet av arbete med hängande last, och vill gå vidare till mer avancerad flygning. Kursen innehåller bland annat:

 •  Montering av mastsektioner
 •  Demontering av master
 •  Arbete och kommunikation tillsammans med mastbyggarna
Mastbyggnation och montering/demontering av dessa är att anse som mycket avancerad flygning, och därmed förenad med hög risk i utförandet. Under kursen kommer stor vikt att läggas vid säkerheten kring denna typ av flygning, med avancerad riskhantering och planering som ingående delar.

Mastbyggnation, avancerad nivå

Teori

 • Riskhantering, planering av arbetet
 • Utrustning och användande
 • Kommunikation med markpersonal och mastbyggare
 • Olika masttyper, staglinor, fundament etc.

Praktisk träning – mastbyggnation

 • Lyftning och sättning av last
 • Höjd- och avståndsbedömning vid flygning med enbart vertikalreferens
 • Fram- och bortflygning från mast
 • Montering av mastsektioner
 • Demontering av mastsektioner

Respektive moment ovan innehåller en mängd hänsynstaganden och kräver mycket av dig som pilot. I stort sett allt arbete dirigeras av personal på marken eller uppe i masterna, vilket gör att dina färdigheter i flygning med enbart vertikalreferens från hög höjd behöver vara de allra bästa. Våra instruktörer arbetar själva med alla former av mastbyggnation, och kan ge dig alla råd och tips du någonsin behöver under träningen hos oss.

Kontakta oss!