ATO – Approved Training Organisation

HeliAir Sweden driver idag sin egen flygskola, HeliAir Academy, som är belägen på vår huvudbas i Västerås. Vi utbildar externa elever till både PPL (H) och CPL (H), och på uppdrag av den operativa delen inom HeliAir Sweden sköter skolan även om all tränings- och kontrollflygning för bolagets piloter.

Tillstånd och regler

För att utbilda piloter kväs att bolaget kan genomföra och presentera en mängd olika saker inför vår tillståndsgivande myndighet Transportstyrelsen. Innehåll och utformning av verksamheten styrs av EASA’s Part-FCL publikationer tillsammans med skolans manualer och utbildningsmaterial, vilket granskas, revideras och godkänns av våra inspektörer på TSL.

Organisation

Precis som inom den operativa delen av bolaget krävs att utbildningsorganisationen och dess befattningshavare uppfyller EASA’s krav på en ATO. Även här granskar, intervjuar och tillsätter Transportstyrelsen samtliga befattningshavare i bolaget, och ser till att all verksamhet utövas enligt föreskrifterna genom regelbundna besök i form av verksamhetskontroller .

För att ett bolag ska få utbilda under ett ATO tillstånd krävs idag en organisation med följande befattningar och roller:

  • AM – Accountable Manager. Ytterst ansvarig för all verksamhet gentemot luftfartsmyndigheten
  • HT – Head of Training. Ansvarar för utbildningen, teori och praktik.
  • CFI – Chief Flight Instructor. Ansvarar för att all utbildnings- och skolverksamhet sker enligt regler och bestämmelser, samt att instruktörernas behörigheter och typer är giltiga
  • SM – Safety Manager. Ansvarar för skolans kvalitets- och säkerhetsarbete
  • CMM – Compliance Monitoring Manager. Tillser att skolverksamheten utförs på det sätt som föreskrivs i gällande regelverk och att interna kontroller genomförs enligt plan.

Utbildning och träning

Våra flyginstruktörer utbildas och kontrolleras regelbundet, såväl av myndigheten som av externa kontrollanter enligt de regler som finns. I och med att vi har tre instruktörer inom skolan med behörighet även som kontrollant kan vi både utbilda och examinera våra elever och anställda…