Helikoptertjänster för kraftindustrin

Våra insatser ökar värdet och tillgängligheten i nätet hos våra kunder, och vi ser ständigt hur antalet störningar och avbrott minskar år efter år hos de som anlitar oss för att arbeta med sitt förebyggande underhåll.

Vi flyger tusentals timmar årligen åt våra uppdragsgivare inom kraftindustrin, och har en tjänsteportfölj specialiserad för detta. Nedan hittar du presentationer och beskrivningar av de olika typerna av helikoptertjänster vi idag utför. Allt från inspektioner och förebyggande åtgärder såsom kvist- eller toppsågning, till ren akuthjälp med hydraulisk grip vid avbrott och störningar.

Tillsammans med kunden tar vi gärna en aktiv del i utformningen av hur nätunderhållet ska ske. Vi kan det vi gör, och med HeliAir Sweden som partner sänker ni på sikt kostnaderna för avbrott och störningar i nätet rejält!

Kontakta oss!

Ledningsbesiktning

Vi besiktigar ca 5 000 mil kraftledningar i Sverige varje år. Traditionellt sker detta tillsammans med personal från uppdragsgivarens organisation, men på senare tid har vi levererat allt fler helhetslösningar där vi även tillhandahåller besiktningsmannen.

Störningsflyg

Minst en eller ett par gånger varje år blåser det till ordentligt någonstans i vårt avlånga land. Med HeliAir Sweden som partner reder ni snabbt ut situationen och åtgärdar det som behövs när ovädret dragit förbi.

Kvistsågning

Den vanligaste orsaken till strömavbrott i ett lokalnät är föremål som kommit i kontakt med ledningen. Att kvistsåga ledningsgatan med helikopter säkerställer en störningsfri elleverans i många år framöver.

Toppsågning

Överlägset snabb och bekymmersfri trädsäkring av regionnät med helikopterburen såg.

Corona

Corona är namnet på den teknik som används vid besiktning av kraftledningar med hjälp av UV-teknik. Utrustningen består av en gyrostabiliserad kamera under helikoptern med ett speciellt filter som detekterar ultraviolett strålning, något som är resultatet av att en kraftledning ”läcker” ström. Anledningen kan vara till exempel en trasig isolator, saltavlagringar aller något annat som är svårt att upptäcka med blotta ögat.

Lindragning

Med vår utrustning för lindragning är vi ensamma om att trä kabeln under tornet från helikoptern

Grip

Det existerar inget effektivare redskap idag för att ta bort nedfallna träd från kraftledningar. Med vår hydrauliska grip rensar vi ledningen från nedfallna träd med en fart och precision som inte går att föreställa sig.

IR / Termografering

Med hjälp av en IR-kamera/värmekamera kan vi genomföra termografering av kraftledningsnät. Detta är en förebyggande metod där du kan upptäcka varmgångar i ditt ledningsnät som ej är möjliga att se vid visuell inspektion.