Tveka inte att höra av er till oss för att höra mer om vad vi kan göra inom brandbekämpning…

Brandbekämpning

Vi på HeliAir Sweden har genom åren medverkat i ett stort antal insatser tillsammans med räddningstjänster över hela Sverige. Vi är med god marginal det helikopterbolag i Sverige som levererat flest helikoptertimmar vid bekämpning av bränder och har en högpresterande organisation för detta. Vår kapacitet för brandbekämpning med helikopter är oöverträffad i Sverige idag.

Insatsberedskap

Vår flotta består ständigt av ett 10-tal helikoptrar som alla kan sättas in med kort varsel vid behov av vattenbombning. På vår huvudbas finns det alltid minst två piloter i ständig beredskap, dygnet runt, och vid en händelse kan vi snabbt kalla in ytterligare så många piloter som behövs. Från Västerås når vi från Sundsvall i norr och ned över hela den södra halvan av Sverige inom ett par timmar, och väl på plats kan vi leverera en oavbruten insats till dess att branden är släckt.

Samtliga våra piloter är certifierade för brandbekämpning, och hela pilotkåren tränar regelbundet på alla moment som ingår. Detta görs för att vi på ett effektivt och säkert sätt ska kunna leverera vattenbombning under de krävande förhållanden som oftast råder vid en brand.

HeliAir Sweden äger 21 sk. Bambi Buckets, de hopfällbara vattenbehållare som används vid brandbombning. Beroende på typ av helikopter är kapaciteten från ca. en halv kubikmeter upp till 1 750 liter…

Understöd

För att kunna erbjuda en oavbruten insats har vi möjlighet att placera egna tankbilar med en kapacitet på 18 respektive 20 kubikmeter vid insatsområdet. Vid en typisk insats som sträcker sig över tid står då tankningen för endast ca. tre minuter per flugen timme.

Vår tekniska organisation har från Transportstyrelsen erhållit godkännande av ett antal understödsfordon som flygverkstäder, sk. Line Stations, vilket gör att vi är helt mobila även vad gäller underhållet av våra helikoptrar. Tillsyn, underhåll och reparation av helikoptrar samt övrig utrustning sker på plats med samma tekniska förmåga som på vår huvudbas.

Hur går det till hos oss?

Vid uppstarten av en insats utfärdas en Flight Order för det aktuella uppdraget hos vår operativa avdelning. Den innehåller all information som piloten behöver känna till om uppdraget, t.ex. insatsområdets läge, kontaktpersoner, säkerhet, uppgifter om branden etc. Under färden till insatsområdet transporteras den hopfällbara vattenbehållaren inuti helikoptern och monteras sedan snabbt på plats vid ankomsten så att vi kan börja släcka på en gång.

Samtidigt som helikoptrarna lyfter från basen startas den mobila organisationen upp, och understödet i form av tankbil(ar) och mobil verkstad påbörjar resan till platsen där etableringen ska ske. Fler piloter anländer och lyfter allt eftersom för att delta i insatsen…

Vad kan en helikopter göra mer än att släcka?

Förutom vattenbombning med helikopter kan vi även bistå med:

  • Transporter av personal till och från släckningsområdet
  • Snabba förflyttningar av utrustning och material med en lyftkapacitet på upp till 1 750 kg
  • Evakuering av personer från områden som hotas av branden
  • Med hjälp av värmekänsliga IR-kameror som ”ser” genom rök och registrerar GPS position i realtid direkt styra resurser dit nya brandhärdar blossar upp innan elden får alltför starkt fäste
  • Ett antal tekniska lösningar för direktsänd övervakning, filmning och stöd till insatsledningen