Kontrakt med Försvarets materielverk (FMV)

25 januari 2017

Vi har nu tecknat avtal med Försvarets materielverk (FMV) som avser våra helikoptertjänster.

De tjänster vi kommer att leverera till FMV omfattar främst brandbekämpning men även personal- och godstransport. De platser vi kommer att bedriva verksamheten vid är i anslutning till de militära övningsområdena i Villingsberg, Älvdalen och Prästtomta. För uppdraget kommer vi nyttja våra AS350 samt vår Huey.