Helikoptern är ett utmärkt redskap för att lyfta, bygga med och transportera olika föremål, speciellt där det råder lite svårare förhållanden för konventionella lyftmetoder.

Mastbyggnation

Vi bygger i genomsnitt en till tre master i veckan någonstans i Norden…

Mastbyggnation är en av de verksamhetsformer som vi flyger mest. Allt från 200m höga mobilmaster i fjällvärlden till 40 meters GSM torn i tätorterna. Vi har rest samtliga av de förekommande tillverkarnas master såsom till exempel Scanmast, Wibe, Ramboll och Cue Dee, och har ett flertal piloter som bygger master.


Vi har idag den högsta lyftkapaciteten med helikopter i Sverige, och klarar av att lyfta upp till 1 750 kg i kroken på vår största helikopter.

Lyft

I de flesta fall är helikoptern överlägsen konventionella metoder när det gäller att lyfta material och utrustning.

Helikoptern som lyftredskap

Så gott som varje dag, året runt, är vi ute och utför lyft med hjälp av en helikopter. Vi hanterar allt från att transportera svårhanterligt byggmaterial ut i skärgården till komplicerade lyft i stadsmiljö av till exempel klimatanläggningar eller ömtåliga glaspartier som ska upp på högre byggnader.

Helikopterns flygegenskaper i kombination med en erfaren lyftpilot möjliggör en snabb och säker placering av föremål på otillgängliga platser med oöverträffad precision!

Helikopter frakt pris

Normalt tillämpar vi en timtaxa, men de slutgiltiga priserna varierar beroende på vilken typ av helikopter som krävs för uppdraget. Jämfört med lyft från markbaserade kranar är helikoptern i de flesta fall helt överlägsen, såväl vad avser pris som prestanda. Som regel är vi på plats, genomför jobbet, och åker från platsen snabbare än den tid som behövs bara för etableringen av mobilkranen på platsen för lyftet. Kostnaden för att t.ex. lyfta upp ett föremål på runt ett halvt ton på ett tak i innerstaden blir oftast densamma, eller ibland till och med lägre, än endast etableringen av en medelstor kranbil. Dessutom slipper du som kund allt annat som är förknippat med detta så som avspärrningar av gator, förstärkning/stämpning av källarutrymmen, parkeringar eller kulvertar som ligger under gatan, hantering av tillstånd etc etc. Vi tar hand om allt ”från ax till limpa”, och i slutet av dagen står sakerna där de ska på taket helt enkelt.

Vad gör vi mer än flyger?

Innan utförandet av ett uppdrag gör vi alltid en dokumenterad bedömning av hur själva genomförandet ska gå till, och vad som krävs från vår sida. Det handlar om allt från en enklare genomgång med kunden vid okomplicerade uppdrag, till kompletta metodbeskrivningar och riskanalyser i samråd med luftfartsmyndigheten då vi genomför avancerade projekt. Vi styr och hanterar alla aspekter av jobbet.

Vi kommer alltid med all den personal och de resurser som krävs för uppdraget; lastemän, bränsleorganisation, etc. etc. Det pris du får av oss innehåller inga överraskningar. Vi tar fram all logistik förknippad med lyftjobbet, och ser till att alla inblandade är överens om hur det ska genomföras. Vikter, storlekar, packning, placeringar etc. av materialet som ska lyftas planeras i detalj så att allt hamnar exakt där det ska.

Läs mer om helikopterlyft.

Kontakta oss!


Med helikoptern som lyftredskap får man en mängd fördelar jämfört med mobilkranar och handkraft.

Husbyggnation

Svårtillgängligt, avlägset eller bådadera beläget uppe på en bergsknalle i skärgården? Oavsett var du valt att bygga ditt hus kan vi erbjuda ett attraktivt alternativ till konventionella lyftmetoder.

  • Förutom att det går mångdubbelt fortare så kan helikoptern även placera allt material exakt där det ligger som bäst, allt för att minimera behovet av att släpa runt och kånka på material under bygget
  • Vid inpassning av tunga och otympliga partier kan helikoptern ställa ned föremålet på plats men behålla nästan hela lyftkraften, vilket till exempel gör att en hussektion på ett ton bara lämnar något tiotal kilo att jämka på plats innan helikoptern slutligen lossar lyftanordningarna
  • Tomtmark och tillfartsvägar blir inte förstörda av tunga fordon
  • Inga träd eller partier av växtlighet behöver avverkas för att ge tillträde till platsen, vi förlänger bara slinget vi lyfter med om det står höga träd på platsen
  • Vi tar hand om all logistik förknippad med jobbet såsom kontakt med byggledare, hustillverkare och leverantörer. Tillsammans med dem fastställer vi vikter på det som ska lyftas, packordning, var respektive sak skall ligga etc. Du som kund slipper allt huvudbry som själva transporten medför då du väljer att anlita oss
  • Så fort vi har all info ger vi dig ett fast pris på hela jobbet om du så önskar. Våra priser inkluderar allt, inget tillkommer

Läs mer om flytta hus med helikopter.

Kontakta oss!

Betonggjutning

Skall du gjuta något så har vi möjlighet att flyga ut betong direkt till plats. Våra baskrar tar cirka 1000 kg betong åt gången och då vi har flera stycken kan man lätt få upp ett snabbt tempo och köra snabba vändor för att leverera till platsen.

Kontakta oss!