Förstärkningsresurs åt MSB

8 december 2020

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Vi har tecknat avtal med MSB för att kunna stödja samhället i händelse av vegetationsbränder.

Det nya avtalet innebär att vi fortfarande kommer att vara den primära förstärkningsresursen i luften vid skogsbränder och gräsbränder. Vi har inför uppdraget investerat i ny utrustning och utökat våra tillgängliga resurser.

MSB Press release: MSB