Tankbil

5 juli 2019

Vi har en ny tankbil som kommer stötta oss med drivmedel då vi är ute i fält runt om i landet.

Som du kan se är det en Scania med en tank med kapacitet på cirka 18 000 liter. Genom att ha drivmedel på plats där vi genomföra våra uppdrag säkerställer vi en effektiv leverans till våra kunder.