Ledningsbesiktning åt E.ON

Varje år besiktar vi E.ONs elnät med helikopter. Under projektet så har vi lågt flygande helikoptrar över E.ONs anläggning och hjälper till med besiktning av elnätet från luften. Det här är en viktig del i det förebyggande arbete för att förhindra elavbrott. Besiktningarna görs för att exempelvis se om träd fallit över ledningar eller byggnader som förts upp på olämplig plats. Lågt flygande helikoptrar kan ställa till det för en del djur, framförallt hästar. Därför har vi E.ON tagit fram en sms-tjänst som går ut på att när helikoptern beräknas flyga över ett område får boende sms om det. Ni kan även finna information om var vi kommer att vara verksamma i listan nedan.

Klicka på länken för att anmäla Er för Avisering / SMS-tjänst.

Detaljplanering V23

Måndag 12/6 flyger vi följande lokalnät:

BOLX (BOLSTA), R03 (KRAMFORS), LUGN (LUGNVIK), SALT (SALTEÅ), RABT (RAMMELDALSBERGET), HAMM (HAMMAR).

Preliminär långtidsplanering

Vecka Område
V23 Region och Lokalnät Norra Nord
V24 Lokalnät Norra Nord