Kontrakt med Försvarets materielverk (FMV)

Vi har nu tecknat avtal med Försvarets materielverk (FMV) som avser våra helikoptertjänster.

De tjänster vi kommer att leverera till FMV omfattar främst brandbekämpning men även personal- och godstransport. De platser vi kommer att bedriva verksamheten vid är i anslutning till de militära övningsområdena i Villingsberg, Älvdalen och Prästtomta. För uppdraget kommer vi nyttja våra AS350 samt vår Huey.

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Vi hjälper dig gärna! Tveka inte att kontakta oss.